Μεθοδολογία

service-01

Η έρευνα αγοράς

 • Η έρευνα αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Αυτό το είδος έρευνας μπορεί να διενεργηθεί εσωτερικά, από την ίδια την εταιρεία που αναζητά απαντήσεις ή από μια τρίτη εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα αγοράς και μπορεί να εγγυηθεί αξιόπιστο αποτέλεσμα, άμεσα, όπως η Analytica.
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς σε βάθος
 • Έρευνες ευαισθητοποίησης, χρήσης και στάσης των καταναλωτών
 • Έρευνες για την εικόνα της εμπορικής επωνυμίας
 • Δοκιμές ιδεών/προϊόντων και δοκιμών ονομασίας
 • Έρευνες τμηματοποίησης
 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Αγοραστικές συνήθειες & αγοραστική συμπεριφορά
 • Omnibus & Panel Surveys
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς σε βάθος
 • Έρευνα διαφήμισης & μέσων ενημέρωσης, προ- και μετα-δοκιμές
 • Δοκιμές ανάκλησης & αποτελεσματικότητας μίας ημέρας μετά
 • Έρευνες ακροαματικότητας ραδιοφώνου, τηλεθέασης & αναγνωσιμότητας στον Τύπο
 • Business to Business - Μελέτες αξιολόγησης εταιρικής ταυτότητας & αγοράς
 • Έρευνες μεταξύ πελατών και εσωτερικές έρευνες
 • Ποιοτική έρευνα
 • Ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις εις βάθος, μυστικές αγορές
 • Ποσοτική έρευνα
 • Κοινωνική έρευνα, δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης, πρόθεση ψήφου, exit polls

Τύποι ερευνών

Διαδικτυακές έρευνες αγοράς
Οι διαδικτυακές έρευνες είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε με την απλή προϋπόθεση ότι διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδικτυακές έρευνες χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και να τις διανείμουμε μέσω email χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο. Σε άλλη περίπτωση, οι ερωτηθέντες μπορούν να επισκεφθούν απευθείας τη σελίδα της διαδικτυακής έρευνας και να τη συμπληρώσουν. Αυτό καθιστά τη διαδικασία λιγότερο παρεμβατική και χωρίς πίεση, αφού οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν στον δικό τους χρόνο και με τη δική τους βούληση.
Η διαδικτυακή έρευνα αγοράς μπορεί να είναι είτε ποιοτική είτε ποσοτική και ακολουθεί την ίδια μορφή με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μεθόδους έρευνας αγοράς.

Παρέχουμε τη δυνατότητα υψηλής ακρίβειας στη στόχευση, για τις έρευνές μας. Η στόχευση μπορεί να αφορά το φύλο, την ηλικία, την επαρχία και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. 

Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο
Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο Οι έρευνες πρόσωπο με πρόσωπο είναι ιδανικές ώστε να ληφθούν χρήσιμες απαντήσεις από τους συμμετέχοντες. Μπορεί με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος να μάθει πώς σκέφτονται και αισθάνονται οι συμμετέχοντες, παρέχοντας μια αμερόληπτη άποψη για ένα θέμα ή ζήτημα.

Τηλεφωνικές έρευνες
Οι τηλεφωνικές έρευνες περιλαμβάνουν την υποβολή σειράς ερωτήσεων μέσω τηλεφώνου. Είναι μια δημοφιλής μέθοδος έρευνας, καθώς είναι πρακτική για τους ερευνητές.

Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση ερωτημάτων και την υποστήριξη αποφάσεων με διάφορους τρόπους.
Η ανάλυση αποφάσεων είναι η επιστημονική ικανότητα και προσέγγιση της λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιείται συχνά στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση, κινδύνων προς επίτευξη των βέλτιστων αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται κάθε είδους πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και σίγουρα το μικρότερο δυνατό περιθώριο λάθους. Καμία εταιρεία που στοχεύει να επιτύχει, δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει λανθασμένων δεδομένων. Οι οργανισμοί χρειάζονται αξιόπιστες πληροφορίες και στοιχεία. Και αυτός είναι ο λόγος που η ανάλυση δεδομένων κρίνεται ως εξαιρετικής σημασίας.

Αυτή η στρατηγική είναι κοινή λογική και ισχύει τόσο για την προσωπική ζωή όσο και για τις επιχειρήσεις. Κανείς δεν παίρνει σημαντικές αποφάσεις χωρίς πρώτα να μάθει τι διακυβεύεται, τα υπέρ και τα κατά και τα πιθανά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, καμία εταιρεία που θέλει να πετύχει δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση λάθος δεδομένα. Οι οργανισμοί χρειάζονται πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στο προσκήνιο η ανάλυση δεδομένων.

Επιχειρηματική ανάλυση
Η επιχειρηματική ανάλυση αναφέρεται στις δεξιότητες, τις τεχνολογίες, εφαρμογές και πρακτικές για τη συνεχή διερεύνηση προηγούμενων επιχειρηματικών επιδόσεων. 
Η επιχειρηματική ανάλυση κάνει εκτεταμένη χρήση των δεδομένων, της στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, της επεξηγηματικής και προγνωστικής μοντελοποίησης και της διαχείρισης βάσει γεγονότων για να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων.

Ποιοτική έρευνα αγοράς
Ενώ η ποσοτική έρευνα μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση μιας επιχείρησης, η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην εξήγηση των παραγόντων. Η ποιοτική έρευνα αγοράς επικεντρώνεται στους λόγους και τα κίνητρα πίσω από τις συμπεριφορές, τις απόψεις, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πελατών. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ποιοτική έρευνα αγοράς για να αποκτήσουν αξιοποιήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των στρατηγικών και των προϊόντων τους.

Ποσοτική έρευνα αγοράς
Η ποσοτική έρευνα αγοράς είναι μια τεχνική για την υποβολή ερωτήσεων στο κοινό με οργανωμένο τρόπο χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις ή ερωτηματολόγια. Οι ληφθείσες απαντήσεις μπορούν να αναλυθούν για μελέτη και ως εκ τούτου βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορούν να εξαχθούν τεκμηριωμένα αποτελέσματα σε περίπτωση που ερωτηθεί μεγάλο δείγμα και σίγουρα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.
Επικεντρώνεται στην ποσότητα και τη δομημένη συλλογή δεδομένων, όπως η συμπεριφορά των πελατών, το μέγεθος της αγοράς κλπ. Αυτός ο τύπος έρευνας αγοράς βασίζεται συνήθως σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων.


Two Full-Width Rows Example
Ο πιο σύγχρονος και αξιόπιστος Όμιλος
Ενημέρωση Έρευνα Τεχνολογία Επικοινωνία

Copyright © 2022-2023 All rights reserved Powered by DigimaX Creative Studios