Σχετικά με εμάς

Η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη

Στη σημερινή εποχή των ραγδαίων εξελίξεων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για λήψη αξιόπιστων πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις.
Η έρευνα αγοράς και Ανάλυση δεδομένων είναι τα δύο βασικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα επιστημονικά δεδομένα, αξιοποιούμε την τεχνολογία και τεχνογνωσία και τα εφαρμόζουμε με ασφάλεια και φυσικά ταχύτητα. Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να ενεργούν ταχύτερα και εξυπνότερα. Τομείς όπως ο τουρισμός και η αναψυχή, η ψυχαγωγία, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και παραδοσιακά μεγάλοι οργανισμοί, χρησιμοποιούν τα δεδομένα με ποικίλους τρόπους προκειμένου να μάθουν περισσότερα για τους καταναλωτές και τη συμπεριφορά τους, να κρατήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες τους αλλά και να προσελκύσουν νέους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να ενισχύσουν το τελικό τους αποτέλεσμα.

YEARS OF EXPERIENCE

12+

Μέλος της ESOMAR

Η Analytica Market Research είναι εγγεγραμμένο μέλος της European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), του μεγαλύτερου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της έρευνας αγοράς. Η ESOMAR, από την ίδρυσή της το 1948, συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών στον τομέα του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς, από όλο τον κόσμο.

YEARS OF EXPERIENCE

12+

Two Full-Width Rows Example
Ο πιο σύγχρονος και αξιόπιστος Όμιλος
Ενημέρωση Έρευνα Τεχνολογία Επικοινωνία

Copyright © 2022-2023 All rights reserved Powered by DigimaX Creative Studios